9

 

KORONA VİRÜSÜNÜN KÜRESEL EKONOMİYE VURDUĞU DARBELER

00:30:25 | 2021-04-04
Ekonomist-Celal Turhan
Ekonomist-Celal Turhan     

Bir yılı aşan süreçte global anlamda dünya ekonomisini sarsan Korona Virüsü (Covıd- 19) bugüne kadar milyonlarca insanın canını almaya devam ediyor. Dünyada ekonomiyi derinden yaralayan virüsün darbesi ve açtığı yaralar kolayca giderilecek gibi görünmüyor. Korona Virüsü sadece canlara değil, doğaya, üretime ve eğitime de büyük darbeler indirdi.

D.S.Ö (Dünya Sağlık Örgütü) Korona Virüsünü çağımızın en büyük vebası olarak ilan etmiştir. Bu hastalık bir yılı aşan süreçte dünyadaki insanların yaşamına ve üretim ilişkilerine en büyük tehdit unsuru olmuştur. Korona ilacının bulunmasına rağmen insanlara yeterince ulaşması sağlanamamıştır. Sağlık krizine yol açan bu vebanın globalleşen ekonomiyi alt üst etmesi engellenememiştir.

Ekonomideki durgunluk ve salgının neden olduğu krizin en ağır şekilde hissedildiği alanlardan biriside iş gücü piyasası oldu. Dünyada milyonlarca insan işlerini kaybettiler.    Orta ve küçük işletmelerin hemen hemen yarısı iflas ettiler. Kalanlar ise piyasada kalmak için yaşam mücadelesi vermektedirler.

Korona salgını dünya ekonomisinde geliri düşük ülkelerde sosyo ekonomik sorunları da derinleştirmiş ve yoksulluğu artırmıştır. Ezilen halklar daha da yoksullaşmıştır. Gelişmekte olan yoksul ülkeler koronadan daha çok etkilenip en büyük zararı görmüşlerdir.

Üretim ilişkileri ve sosyo ekonomik yapıları gereği, krizin sancılarını yoksul ülkeler kolayca atlatacak gibi görünmüyorlar. Bu bağlamda kriz süreci ve yansımaları uzun yıllar alacaktır. Banka ve Sanayi sermayesi güçlenip palazlanarak yoksul ülkeleri kendilerine bağımlı hale getirerek sömürgeleştireceklerdir.

Uluslararası Tekeller, Banka ve Sanayi sermayesi ile birlikte ekonomiye ve insanların yaşam biçimlerine müdahale edeceklerdir. Bu durum dünyadaki ekonomik ve siyasi ilişkilere de yansımaktadır.

Korona virüsü yeni dijital sistem düzeninin yerleşmesinde uluslararası tekellere büyük bir fırsat vermiştir. Günümüzde artık alış verişlerde ödemeler elektronik dijital kartlar ile yapılmaktadır. Ayrıca bu süreçteki yasaklar ve kısıtlamalar sosyal ilişkileri de sınırlamıştır. Geçim sıkıntısı yaşayan halkları dijital ortama alıştırılıyorlar. İnsanların bu ortamda takip edilmeleri ve cezaların uygulanması daha kolay olacaktır.

Savaşlar, sömürüler ve yoksullukların yanında, global dünyamızın halkları dijital yaşama uyum zorluğu ve korona vebası ile birlikte yaşamak zorunda bırakıldılar.

Dünya halkları savaşsız, sömürüsüz, vebasız,barış, demokrasi ve özgürlük dolu bir yaşamı hak ediyorlar.

Ekonomist- Celal Turhan/Global Kalem
ETİKET :  

Tümü
UA-147632479-1